Kære taekwondo venner

Det er en tung dag i dag, at måtte til tasterne og meddele at vores Taekwondo sommerlejr 2020 må aflyses for indeværende år.

En sommerlejr betyder rigtig meget for os som klub, idet vi har lagt kræfter i arrangementet og ventede blot på at modtage alle vores dejlige gæster. Men i år bliver dette ikke muligt, idet regeringen ønsker at beskytte dig og mig og os alle sammen. Dette respekterer vi selvfølgelig og takker blot regeringen, fordi de tænker stort og godt på vores vegne.

Vi skal vende dette triste til noget positivt, nemlig, at vi er så langt i forberedelserne, at vi kan holde lejren i de nærmeste år, hvis det er muligt. Vi må ikke lade os slå ud af de små skub, vi møder undervejs i livet.

Jeg som ansvarlig for lejren 2020 vil takke jer, der allerede har lagt kræfter i arrangement. Håber vi sammen tager teten igen i de nærmeste år.

Klubber der har tilmeldt sig lejren får selvfølgelig tilmeldingsbeløbet retur hurtigst mulig. Også til jer en stor tak for at i tilmeldte jer vores planlagte sommerlejr. Jeg garanterer næste lejr Esbjerg Taekwondo Klub arrangerer blot bliver endnu bedre.

Med venlig hilsen

Torben Madsbøll
Esbjerg Taekwondo Klub

Logind

Lukket! Tilmelding er lukket og vil åbne, når næste sommerlejr nærmere sig.
Information på siden er tilgængeligt. Læs mere om sommerlejren ved at trykke øverste i menuen.

Glemt din adgangskode? Klik her for at nulstille det.

ETK Historie


Esbjerg Taekwondo Klubs Historie

Taekwondo kom til Europa i 1958-1962 og blev bragt til Danmark i 1968 af to hollændere, Theo Saim og Bernd Denni, som - i deres sommerferie - gerne drog til et sommerhus tæt ved Aabenraa. Her mødte de Gunnar Sørensen og Frits Thomsen, som begge var judo-instruktører, og de trænede sammen, når hollænderne var i Danmark. Om vinteren blev hollændernes viste teknikker derefter trænet ihærdigt.

Gunnar Sørensen flyttede til Sønderborg og i 1971 startede han Danmarks første taekwondo klub, hvilket skete under judoforbundet. Fra Sønderborg bredte taekwondo sig sidenhen hurtigt ud over hele landet og klubberne kom under Dansk Judo Forbunds paraply, hvorfra man dog senere løsrev sig - hvilket skete i 1975, hvor man grundlagde Dansk Taekwondo Forbund og hvor Gunnar Sørensen således blev det nye forbunds første formand. En formand, der ydede en kæmpe indsats for taekwondo ved bl.a. at afholde trænerkurser og derved yderligere udbrede kendskabet til taekwondo.

Man kan således sige, at det er Gunnar Sørensen som står fadder til taekwondoen her i Danmark.

Året 1975 var også det år, hvor Esbjerg Taekwondo Klub "CHEONG YONG" så dagens lys, hvilket skete i januar måned 1975, hvor klubben således officielt startede. Her skal nævnes navne som Kim Lehman, Bill B. Nielsen, Allan Dakin samt brødrene Finn & Otto Larsen. Klubbens første formand blev Kim Lehman.

For at gøre reklame for den nye klub - samt nye sportsgren - blev der arrangeret en opvisning på Bakkeskolen i Esbjerg, hvor circa 80 mennesker mødte op for at se, hvad denne "nye sport" mon indebar. Der blev vist teknikker, kamp, breaktests og samtidig blev der orienteret om træningssted, tidspunkter, kontingent og andre relevante samt praktiske oplysninger. Efter denne introduktion i taekwondo og "systemet", fremvistes koreanske taekwondo film til stor glæde for såvel klubbens udøvere som for de fremmødte interesserede. Skulle nogle have tvivlet på opvisningens succes, blev tvivlen gjort til skamme, idet 40 nye medlemmer mødte op til den første træning blot 2 dage efter opvisningen. 14 dage efter var man endda nødt til at dele holdet op i to, da medlemstallet var steget til 70 medlemmer.

Medlemstallet blev ved med at stige og man søgte fra klubbens side om flere træningstimer på Bakkeskolen, hvilket dog ikke var muligt. Esbjerg Taekwondo Klub blev derefter tildelt nogle gymnastiksale på andre skoler, hvilket langtfra var en tilfredsstillende situation, da man på dette tidspunkt nu var oppe på at træne på 5 forskellige skoler og i alt efterhånden var oppe på 150 medlemmer.

Tanken om egne lokaler pressede sig derfor meget stærkt på - men spørgsmålet var bare hvordan, hvorhenne og hvornår? Mangt og meget blev afprøvet i teorien, men alt blev kasseret, indtil forslaget om Fynsgade 20 blev lagt på bordet og accepteret.

Esbjerg Taekwondo Klub trænede således i de nye lokaler d. 1. april 1978 og d. 22. april 1978 blev Fynsgade 20 officielt åbnet ved en reception, hvor forældre, elever, borgmesteren og ”andet godtfolk” ellers kom til. Langt om længe havde klubben nu fået egne lokaler og en drøm for klubben var dermed gået i opfyldelse. Aktivitetsniveauet i Fynsgade var højt, meget højt! Der blev afholdt weekend-træninger, dommerkurser, trænerkurser, gradueringskurser, landsholdstræninger, børnedage, klubfester og meget mere - og de nye omgivelser havde en stor ære for de flotte resultater, som klubbens kæmpere præsterede. Esbjerg Taekwondo Klub var nu blevet en rigtig "etableret" klub, både kampmæssigt og organisatorisk.

I 1979 fik Esbjerg Taekwondo Klub til opgave at arrangere DM i Stadionhallen, hvilket blev afviklet med meget stor tilfredshed. Den næste store opgave var afviklingen af Europa Mesterskaberne i 1980 - i øvrigt et arrangement, der forløb så godt, at det gav stor, international respekt. Mange andre aktiviteter burde også nævnes her, men det bliver for omfattende.

Efter nogle år i Fynsgade var pladsen blevet lidt for trang, da vi manglede mere plads til fælles- og kursusfaciliteter samt ikke mindst en større Dojang. Endvidere kneb det efterhånden med kvaliteten af selve bygningerne i Fynsgade, så bestyrelsen brugte mange, mange timer i løbet af 1980-1981 til at "jagte" egnede lokaler rundt om i byen. Flere steder var vi langt fremme i forhandlingerne, bl.a. i Strandbygade og i Østergade, hvilket imidlertid kiksede.

Daværende borgmester i Esbjerg, A.K. Nielsen, fortalte vores daværende næstformand, at vi skulle prøve at kigge nærmere på EFI Hallerne, hvilket så skete en dag på vej hjem fra et stævne, hvor bussen drejede ind mod EFI og vi kiggede på lokaliteterne. Hvad vi så, tiltalte os meget og vi gik i tænkeboks. I de efterfølgende måneder, var der en lang række forhandlinger mellem EFI og Esbjerg Taekwondo Klub og mange var involvererede i debatten om lokalerne, ikke mindst bestyrelsen, trænerne samt Finn Larsen (fra Bikuben), der var med i "Støtteforeningen". Ligeledes var mange menige medlemmer inddraget, da det var vigtigt, at de også kunne sætte deres fingeraftryk. Det endelige udkast til indretningen blev forelagt EFI til godkendelse. Haludvalgsformanden Harry Nielsen begyndte at indhente tilbud, hvorefter det var kommunens tur. Her var det kulturudvalgsformand Reidar Faurbye, Orenstrup og Erik Andersen, som vi skulle forhandle med.

Alt så nu ud til at være i den skønneste orden. EFI, kommunen og vi selv var enige. Men pludselig gik der kludder i maskineriet, da vi skulle stille en kaution i størrelsesordenen kr. 3/400.000. Situationen var lidt tilspidset, da vi på dette tidspunkt jo allerede havde opsagt lejemålet i Fynsgade. Efter et hastemøde på Esbjerg Rådhus, sammen med alle de implicerede parter, lykkedes det dog heldigvis at finde en fornuftig ordning på tingene - og så gik det ellers stærkt, ja, så stærkt, at tegninger, byggegodkendelser og lokaler var færdige på samme tid! Faktisk boede vi næsten i EFI på det tidspunkt – og ja, selv den dag i dag har vi stadigvæk et stort, frugtbart og godt forhold til EFI, som vi har samarbejdet med lige siden.

Allerede d. 3. okt. 1981 var vi så i stand til at indbyde til en reception, som forløb meget fint - og hvor næsten alle klubbens gode venner var mødt op. Der var ligeledes tale om et stort fremmøde af udøvere og repræsentanter fra kommunen og dagen bød på et hav af gaver.

Dagen sluttede med et brag af en opvisning, som sent bliver glemt, efterfulgt af en indvielsesfest. I den historiske sammenhæng vil det være naturligt at nævne, at Esbjerg

Taekwondo Klub startede klubberne op i Brørup, Bramming, Sædding/Gjesing, Hjerting og Fanø.

I 1984 nedlagde de ledende trænere i Esbjerg Taekwondo Klub arbejdet og det kom til et brud med formanden Alex Jensen, som efterfølgende gik af. Han blev efterfulgt som formand af sin bror Bernt Jensen, som besad formandsposten i 1 år. Dernæst tiltrådte Verner Grinderslev posten som formand, men han blev i 1987 så afløst af klubbens nuværende formand Finn Larsen.

Mange ledere har i tidens løb ofret sig for Esbjerg Taekwondo Klub og uden deres formidable store indsats ville klubben ikke have været den velfungerende klub, som den altid har været. Man skal huske på, at alle de hjælpende hænder altid har været "frivillige" - og der er altid blevet ydet et kæmpestort stykke frivilligt arbejde i Esbjerg Taekwondo Klub.

Det ville være en for stor mundfuld her at skulle nævne alle de gode kæmpere, som klubben gennem tiderne har fostret. Parentetisk kan dog nævnes, at Esbjerg Taekwondo Klub i 1988 opnåede at få pokalen for Danmarks mest vindende klub - for 10. år i træk. På det tidspunkt kunne man slet ikke tale om taekwondo ude i Europa .. uden samtidig at sige ESBJERG ... som i øvrigt også repræsenterede 50/60 % af samtlige de kæmpere, der var at finde på det danske bruttolandshold.

Ved OL i Seoul i 1988 havde Esbjerg Taekwondo således 3 kæmpere med - og udover en meget flot OL sølvmedalje ved disse store mesterskaber, opnåede klubben tilmed den ultimative glæde at kunne se Anne-Mette Christensen stå allerøverst på podiet: nemlig som OL GULD vinder for Danmark.

Esbjerg Taekwondo Klub er stadigvæk - omend i mindre omfang end tidligere - en magtfaktor i dansk taekwondo. Ved DM mesterskaberne i 2004 opnående klubben således igen, efter flere magre år, at få pokalen overrakt som "Danmarks mest vindende klub".

Yderligere en "pokal" som Esbjerg Taekwondo Klub stort set altid er suveræn vinder af ved stævnerne rundt omkring i landet, bliver afgjort uden for kamparealerne: DEN GULE HORDE fra Esbjerg er simpelthen Danmarks bedste "heppere", hvilket meget godt kendetegner den helt specielle ånd, der er i klubben!

På dommersiden kan det helt en passant også nævnes, at Esbjerg Taekwondo Klub var den eneste klub i hele Europa, der kunne mønstre 4 meget højt rangerende WTF dommere (af i alt 6) - idet både Lars Arnum, Tommy Larsen, Kim Lehman og David Coupar alle tilhørte denne kategori.
Som noget helt unikt har Esbjerg Taekwondo Klub også Danmarks absolut største LOGE - bestående af ældre og tidligere kæmpere, der i ny og næ mødes til diverse fællesarrangementer og godt, socialt samvær. Mange klubber har i tidens løb forsøgt at stable nogle lignende på benene - men forgæves.

Realiteten - og eksistensen - af denne loge kendetegner måske bedre end mange ord den ånd, der altid har været i Esbjerg Taekwondo Klub .. og jo, det er da noget, vi er meget stolte af ?